Kviz – prepoznajte sa slike o kojoj se zemlji radi

0%
0 ocjena, 0 avg
6

Zemljopis

Kviz – prepoznajte sa slike o kojoj se zemlji radi

Pogledajte 7 različitih slika i pokušajte odgonetnuti koja slika prikazuje koju državu Europe ili svijeta. Na slikama su prirodne i povijesne znamenitosti koje su specifične upravo za tu jednu državu. Sretno u odgovorima!

1 / 7

Question Image

2 / 7

Question Image

3 / 7

Question Image

4 / 7

Question Image

5 / 7

Question Image

6 / 7

Question Image

7 / 7

Question Image

Vaš rezultat je

Prosječni rezultat je 76%

Izlaz

Pogledajte 7 različitih slika i pokušajte odgonetnuti koja slika prikazuje koju državu Europe ili svijeta. Na slikama su prirodne i povijesne znamenitosti koje su specifične upravo za tu jednu državu. Sretno u odgovorima!

Odgovori